Burs Başvurusu

06 Kasım 2020 Cuma

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce Üniversitemize ayrılan burs kontenjanlarından Fakültemize tahsis edilen burs kontenjanı 2 (iki)  olup burs kontenjanı ile ilgili öğrenci bilgi formu ektedir 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt yaptıran (1.Sınıf) öğrencilerden maddi durumları iyi olmayan burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler öğrenci bilgi formunu doldurup  09  Kasım 2020 Pazartesi günü 17.00 saatine kadar dis@erdogan.edu.tr adresine mail yoluyla iletmelidir.

Burs Başvuru Formu(Öğrenci Bilgi Formu) için tıklayınız..
 

 

         Burs ve Kredi Yönetmeliği Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

         Burs Verilmeyecek Öğrenciler- Madde 9

  • Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
  • 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
  • Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
  • Yabancı uyruklu öğrencilere,
  • Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
  • Ek süre öğrenim gören öğrencilere
  • Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs verilmez.