Fakültemizde Eğiticilerin Eğitimi Semineri Gerçekleştirildi

31 Ocak 2020 Cuma

Fakültemiz akademik personellerine yönelik “Eğiticilerin Eğitimi” konulu seminer verilmiştir.

06-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu Konferans Salonunda Eğitim Fakültesinin hazırlığı ve sunumuyla akademik personellerimize yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim programında, eğitim kavramı, öğrenme ve yetişkin öğrenmesi, eğitimde sistem yaklaşımı, öğrenme alanları ve aşamalı sınıflama, eğitim programı tasarımı, eğitim hedefleri, içerik, öğretim yöntemleri, eğitim ortamı (sözel ve görsel destek öğeleri), eğitimde ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi ve uygun olmayan katılımcı davranışlarını yönetme, yetişkinlerle iletişim, katılımcı uygulamaları gibi konular ele alındı.

Seminerde ilk olarak Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, programının amacından ve sağlayacağı katkılardan söz edip katılan akademisyenlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil DUYMUŞ ise eğitim seminerinin verimli geçmesini diledi.

Programda; Doç. Dr. Selami YANGIN “Öğretim Sürecindeki Araçlar ve Etkili Kullanımı”, Doç. Dr. Bahadır NAMDAR “Blog Web Sayfası Tasarımı- Webly, Wordpress”, Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Emrah TURGUT “Etkili Sunu Hazırlama”, Dr. Öğr. Üyesi İlknur REİSOĞLU “Google Araçlarının Kullanımı – Docs Drives, Forms, Classrooms vd.”, Dr. Öğr. Üyesi Demet Sancı UZUN “Başarılı Eğiticinin İletişim Dili – Eğitmenin ve Dinleyicinin Duyguları; Dikkati Canlı Tutabilmek…” ile “Başarılı Eğiticinin İletişim Dili – Provokasyonlara Dikkat – Zor Katılımcılar; Dinleyici ne bekler?”, Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKÇE “Eğitim Ortamında Türkçenin Etkili Kullanımı”, Dr. Öğr. Üyesi Fazilet TAŞDEMİR “Sınavlarda Kullanılan Soru Türleri ve Özellikleri” ile “Öğrenme Çıktılarına Dayalı Soru Yazımı”, Dr. Öğr. Üyesi Fatih CAMADAN “Yetişkinlerle İletişim”,  Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KAHVECİ “İstenmeyen Davranışların Yönetimi”, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hayri KUĞUOĞLU “Nitelikli Eğitimcinin Özellikleri ve Sınıfta Liderlik”, Dr. Öğr. Üyesi Asiye Şengül AVŞAR “Puanlamaya Karışan Hatalar” ile “Test ve Madde Analizi”, Dr. Mehmet AVCI “Yetişkin Eğitimi ve Psikolojisi (Androgoji)”, Öğr. Gör. Tunay UZUNER “Beden Dili ve Diksiyon”, Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK “Yenilikçi Öğretim Yöntemleri” ve Öğr. Gör. Ahmet DUYSAK “Yenilikçi Öğretim Teknikleri” konu başlıkları altında sunumlarını gerçekleştirdiler.