Yabancı Uyruklu Asistan Başvurularında İstenen Belgeler

11 Kasım 2018 Pazar

BAŞVURU EVRAKLARI
 
1-Başvuru Dilekçesi
2-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Onaylı Örneği
3-ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi
4-T.C. Kimlik Fotokopisi
5-Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiyedeki giderlerinin karşılanacağını belirten belge
6-Pasaportunun ve ikametgah tezkeresinin işlem görmüş kısımlarının noter tasdikli fotokopisi
7-TÖMER Belgesi ( Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye'deki Diş Hekimliği Fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.))
8-Çifte Vatandaş olanlar için Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
9-Fotoğraf (2 adet)
10-Bilgi Formu
11-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form ıslak imza ile imzalanmalıdır, muhakkak fotoğraf yapıştırılmalıdır ve Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.) (2 adet)


Not: Adayların sonuçların açıklandığı günü takip eden günden itibaren 10 iş günü içeresinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.  

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Tel                  : 0464 222 00 00
Belge Geçer     : 0464 222 00 02
E-posta           : dis@erdogan.edu.tr