Komisyonlar ve Alt Kurullar

DÖNER SERMAYE DEĞERLENDİRME VE DAĞITIM KOMİSYONU
  ADI-SOYADI-UNVANI   GÖREVİ
  Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ   Başkan
  Yrd. Doç. Dr. Sabit Melih ATEŞ   Kurul Üyesi
  İşletme Müdürü Mikail AĞYÜZ   Kurul Üyesi
PERFORMANS İNCELEME VE DENETLEME KOMİSYONU
ADI-SOYADI-UNVANI  (Asıl Üye)   ADI-SOYADI-UNVANI  (Yedek Üye)
  Yrd. Doç. Dr. Sabit Melih ATEŞ                 Yrd. Doç. Dr. Nazife Begüm KARAN
  Yrd. Doç. Dr. Meltem Zihni KORKMAZ       Yrd. Doç. Dr. Gül YILDIZ TELATER
  Yrd. Doç. Dr.  Ahter ŞANAL ÇIKMAN          Yrd. Doç. Dr. İpek ARSLAN
YAYIN VE FAALİYET DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
  ADI-SOYADI-UNVANI   GÖREVİ
  Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ   Diş Hekimliği Fakültesi
  Prof. Dr. Ali İrfan GÜZEL   Tıp Fakültesi
  Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU   Tıp Fakültesi