Anketler

2021 YILI
Çalışan Memnuniyet Anket Analizleri-2021
Çalışan Memnuniyet Anketi Analiz Raporu
Diş Hekimi Çalışan Memnuniyet Anketi
Sürekli İşçi Çalışan Memnuniyet Anketi
Hemşire Çalışan Memnuniyet Anketi
Tekniker Çalışan Memnuniyet Anketi
İdari Personel Çalışan Memnuniyet Anketi
Sterilizasyon Çalışanları Memnuniyet Anketi
Protez Laboratuvarı Çalışanları Memnuniyet Anketi
Güvenlik Görevlisi Çalışan Memnuniyet Anketi


Öğrenci Değerlendirme Anketleri-2021
Öğrenci Danışmanlık Değerlendirme Anketi
Uzaktan Eğitim Değerlendirme Anketi

Diş Hekimliği Öğrenci Görüş Değerlendirme Anketi

Dış Paydaş Değerlendirme Anketleri-2021
Satın Alma-Sterilizasyon-Protez Laboratuvarı Değerlendirme Anketi


Hasta Memnuniyet Anketleri Analizleri-2021
Hasta Memnuniyet Anketi Ocak
Hasta Memnuniyet Anketi Şubat
Hasta Memnuniyet Anketi Mart
Hasta Memnuniyet Anketi Nisan
Hasta Memnuniyet Anketi Mayıs
Hasta Memnuniyet Anketi Haziran 
Hasta Memnuniyet Anketi Temmuz
Hasta Memnuniyet Anketi Ağustos
Hasta Memnuniyet Anketi Eylül
Hasta Memnuniyet Anketi Ekim2020 YILI
Öğrenci Uzaktan Eğitim Değerlendirme Anketi
Çalışan Memnuniyet Anketi Analiz Raporu


2019 YILI
Hasta Memnuniyeti Anketi - Ocak 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Şubat 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Mart 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Nisan 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Mayıs 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Haziran 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Temmuz 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Ağustos 2019
Çalışan Memnuniyeti Anketi - Eylül 2019
Hasta Deneyimi Anketi(Ekim, Kasım, Aralık 2019)