Danışmanlar

1. SINIF DANIŞMANI 4. SINIF DANIŞMANI
  Dr. Öğr. Üyesi Ayça KURT   Dr. Öğr Üyesi Banu ARICIOĞLU
   Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi   Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
2. SINIF DANIŞMANI 5. SINIF DANIŞMANI
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜMRÜKÇÜ   Dr. Öğr. Üyesi Hatice YEMENOĞLU
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim
  Dalı Öğretim Üyesi
 Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
3. SINIF DANIŞMANI