Danışmanlar

1. SINIF DANIŞMANI 4. SINIF DANIŞMANI
  Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜMRÜKÇÜ   Dr. Öğr. Üyesi Hatice YEMENOĞLU
  Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim
  Dalı Öğretim Üyesi
  Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
2. SINIF DANIŞMANI 5. SINIF DANIŞMANI
  Dr. Öğr. Üyesi Sevda KURT   Dr. Öğr. Üyesi İpek ARSLAN
  Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi   Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
3. SINIF DANIŞMANI  
   Dr. Öğr Üyesi Banu ARICIOĞLU
  Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi