Hasta Hekim İlişkilerinde Empati, Sempati ve Vicdan

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Hasta Hekim İlişkilerinde Empati, Sempati ve Vicdan” konulu konferans Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül ERDEMİR katıldı.

Nerede ve ne zaman olursa olsun, hekimin hastaya davranışlarında empatik, sempatik ve vicdanlı olması gerektiğini söyleyerek konuşmasına başlayan ERDEMİR, “Hastaya empatik, sempatik ve vicdanlı davranma: Nereye kadar? dersek, elinden geldiğince ve bütün inisiyatifini kullanarak dememiz gerekir. Bu da bir hekimin en fazla üç dakikasını alır. Gülümseme, omuza dokunma ve o anda empatik ve sempatik yaklaşım. Bunların özünde zaten vicdanlı olma vardır. Çünkü bu özelliklerin detaylı olarak hiçbir kanunda, genelgede yeri yoktur ve içten gelen özelliklerdir.” dedi.

ERDEMİR, hekimlik mesleğinin empati ve vicdan gibi önemli iki manevi değere dayanırsa hastayı tedavide başarı elde edileceğini belirterek, “Aynı durum, eczacı ve diğer sağlık mensupları için de geçerlidir. Ancak bu nereye kadar olacaktır?  Vicdan sahibi her hekim zaten kendini hastasının yerine koyacak ve ona empatiyle yaklaşacaktır. Yani sağlık mensubu hasta ilişkilerinde en önemli konu, hastaya karşı vicdanlı olmaktır. Felsefeye göre, iç huzuru veya iç sıkıntısı vererek kişiyi uyaran vicdan bir kavram değil, kişinin bir yeteneğidir.” diye konuştu.

Karşımızdaki insanlara empatik tepki vermenin iki yolu olduğunu da ifade eden ERDEMİR, “Yüzümüzü ve bedenimizi kullanarak onu anladığımızı ifade etmek. Empatik tepki vermenin en etkili yolu, bu ikisini birlikte kullanmaktır. Her insanın hatta her canlının olaylara kendine özgü bir bakış açısı vardır.” dedi.

ERDEMİR, “Karşımızdaki kişiye sempati duyuyorsak, onunla birlikte acı çekeriz ya da seviniriz. Empati kurduğumuzda ise karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. Kendimizi sempati kurduğumuz kişinin yerine koymamız ve onu anlamamız şart değildir; sempatide ”yandaş” olmak esastır. Empati kurduğumuzda ise karşımızdaki kişiyle aynı duyguları ve görüşleri paylaşmamız gerekmez; sadece onun duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışırız. Bir insanı anlamak başka, ona hak vermek başkadır. Empatide anlamak, sempatide ise anlamış olalım veya olmayalım, karşımızdakine hak vermek söz konusudur.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Programın sonunda Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ günün anısına Prof. Dr. Ayşegül ERDEMİR’e Üniversitemiz şilti takdim etti.