Hasta-Hekim İlişkilerinde Hukuki Sorumluluklar ve Adli Diş Hekimliği

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK “HastaHekim İlişkilerinde Hukuki Sorumluluklar ve Adli Diş Hekimliği” konulu bir konferans verdi. “Tıp insanlarla birlikte var olmuştur. Çünkü sağlık yaşam hakkının en önemli bileşenidir. Eğer biz insan olarak yaşamak istiyorsak kaliteli bir yaşamı hedeflemeliyiz yaşamı kaliteli kılansa sağlıktır. Bu nedenle tıp mesleği her zaman cazip ve ilgi çekici olmuştur.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK sözlerine ‘’insanların en mükemmeli hekimler olmalıdır.’’ diyerek devam etti. Tıp-diş hekimliğinin sadece hasta-hekim ilişkisine dayanmadığını, insan haklarının da çok önemli olduğunu, bu sebeple hekimlerin bu hakları ve temel hukuku iyi bilmesi gerektiğini söyledi. Hekimin hastayı mutlaka bilgilendirmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK önemli olanın müdahale yapmak değil hastaya müdahaleyi konuşarak anlatmak olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, hekimin tıbbi müdahaleyi yaparken tıp etiği, kanıta dayalı tıp ve hukuk sınırları içerisinde tıbbi müdahale yapması gerektiğinin altını çizdi. Program sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK’e Dekanımız Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ tarafından şilt ve hediye takdimlerinde bulunuldu.