Kalite Politikamız

K A L İ T E    P O L İ T İ K A M I Z

        Milli ve Manevi değerlerini özümsemiş, Mesleki bilgi-beceri ve özgüvene sahip, kendini sürekli geliştirebilen, nitelikli öğrenciler ve uzman hekimler yetiştirenAraştırma ve Geliştirme faaliyetleri ile bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan, Etik ilkelere ve değerlere bağlı, hasta haklarına duyarlı, modern sağlık hizmetleri sunan, Çalışanların, Öğrencilerin, Hastaların memnuniyetini ön planda tutan, Mevcut sistemi sürekli iyileştirip geliştiren, bir fakülte olmak.

M İ Y O N U M U Z  

     Gelişmiş eğitim-araştırma geliştirme faaliyetleri ve sağlık hizmet sunum ortamına sahip olarak, milli ve manevi değerleri özümsemiş, nitelikli öğrenciler ve uzman diş hekimleri yetiştiren, çalışan ve öğrenci memnuniyetini önemseyen, hastalarına memnuniyet odaklı sağlık hizmeti sunan, bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan, yenilikçi, ulaşılabilir, kaliteli bir fakülte olmak.

V İ Z Y O N U M U Z

      Araştırma geliştirme faaliyetleri, kaliteli eğitim-öğretimi ve sağlık hizmet sunumu ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen, örnek gösterilen, güvenilir bir fakülte olmak

 DEĞERLERİMİZ
      
Kalite
      
Etik ve akademik değerlere bağlılık
      
Koruyucu ve önleyici tedaviyi ön planda tutmak
      
Takım ruhu taşımak 
      
Toplumsal duyarlılık
      
Akademik özgürlük
      Hesap verebilirlik
      Şeffaflık
      İnsan ve çevreye saygı
      Katılımcılık
      Güvenilirlik
    
  Yenilikçi
      
Ulaşılabilir

  HEDEFLERİMİZ
       
 Yüksek eğitim kalitesi ile lisans ve lisansüstü eğitimde en üst düzeyde tercih oranına sahip olmak,
         Akademik yayın verimliliğinde lider fakülte olmak,
         Tedavi hizmetleri verimliliğinde lider fakülte olmak,
         Diploma denkliğini sağlamak,
         Kurumsal akreditasyonla birlikte, gerekli programlar için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonu gerçekleştirmek,
         Modern ve son teknolojilerle donatılmış eğitim ve araştırma laboratuvarları kurmak,
         Her alanda tercih edilen bir fakülte olmak.