Kalite Yönetim Birimi

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU
   Hakan YÜKSEL   Hacer OLCAY
  Kalite Yönetim Direktörü   Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu
  Fakülte Sekreteri   Hemşire
BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
AĞIZ,DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AĞIZ, DİŞ ve ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİMDALI
  Dr. Öğr. Üyesi Nazife Begüm KARAN   Dr. Öğr. Üyesi  Taha Emre KÖSE
  Bölüm Kalite Sorumlusu   Bölüm Kalite Sorumlusu
   Dr. Öğr. Üyesi   Ağız,Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dalı Başkan
ENDODONTİ ANABİLİM DALI PEDODONTİ ANABİLİMDALI
  Dr. Öğr. Üyesi Ahter ŞANAL ÇIKMAN   Dr. Öğr. Üyesi İpek ARSLAN
  Bölüm Kalite Sorumlusu   Bölüm Kalite Sorumlusu
 Endodonti Anabilim Dalı Başkan   Dekan Yardımcısı
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
   Dr. Öğr. Üyesi  Sabit Melih ATEŞ   Dr. Öğr. Üyesi  Gül YILDIZ TELATAR
  Bölüm Kalite Sorumlusu   Bölüm Kalite Sorumlusu
  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkan    Dr. Öğr. Üyesi
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ORTODONTİ ANABİLİM DALI
  Dr. Öğr. Üyesi  Meltem Zihni KORKMAZ   Dr. Öğr. Üyesi   Ü. Barçın ERÖZ DİLAVER
  Bölüm Kalite Sorumlusu   Bölüm Kalite Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi   Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı
GÖREVLERİ
  1. KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
 * SKS ADSH çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlamak. 
 * Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 * Öz değerlendirmeleri, İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri, Risk yönetimine ilişkin süreçleri, Hasta ve çalışan memnuniyetlerinin   ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuşlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve   çalışan geribildirimlerinin alınması vb.), SKS ADSH çerçevesinde dökümanların ve Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 * SKS ADSH çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.


 2. BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
 *
Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli çalışmak
 * SKS ADSH çerçevesinde yürütülen çalışmaların bölümde koordinasyonuna/uygulanmasına/takip edilmesine yardımcı olmak.
 * Bölümde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmek