Misyon-Vizyon

M İ S Y O N U M U Z
 
 • Gelişmiş eğitim-araştırma geliştirme faaliyetleri ve sağlık hizmet sunum ortamına sahip olarak, milli ve manevi değerleri özümsemiş, nitelikli öğrenciler ve uzman diş hekimleri yetiştiren, çalışan ve öğrenci memnuniyetini önemseyen, hastalarına memnuniyet odaklı sağlık hizmeti sunan, bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan, yenilikçi, ulaşılabilir, kaliteli bir fakülte olmak.
V İ Z Y O N U M U Z
 
 • Araştırma geliştirme faaliyetleri, kaliteli eğitim-öğretimi ve sağlık hizmet sunumu ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen, örnek gösterilen, güvenilir bir fakülte olmak.
D E Ğ E R L E R İ M İ Z
 • Kalite
 • Etik ve akademik değerlere bağlılık
 • Koruyucu ve önleyici tedaviyi ön planda tutmak
 • Takım ruhu taşımak
 • Toplumsal duyarlılık
 • Akademik özgürlük
 • Hesap verebilirlik
 • Şeffaflık
 • İnsan ve çevreye saygı
 • Katılımcılık
 • Güvenilirlik
 • Yenilikçi
 • Ulaşılabilirlik
H E D E F L E R İ M İ Z
 • Yüksek eğitim kalitesi ile lisans ve lisansüstü eğitimde en üst düzeyde tercih oranına sahip olmak,
 • Akademik yayın verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Tedavi hizmetleri verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Diploma denkliğini sağlamak,
 • Kurumsal akreditasyonla birlikte, gerekli programlar için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonu gerçekleştirmek,
 • Modern ve son teknolojilerle donatılmış eğitim ve araştırma laboratuvarları kurmak,
 • Her alanda tercih edilen bir fakülte olmak.