Misyon-Vizyon

Misyonumuz
Çağdaş eğitim ve öğretim veren, bilimsel araştırma yapan, yetkin diş hekimi ve araştırmacı yetiştiren, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık hizmeti sunan bir kurum olmak.
 

Vizyonumuz
Akademik alanda uluslararası kabul görmüş; Türkiye’de lider, dünyada önde gelen bir eğitim, araştırma ve tedavi kurumu olmaktır.
 

Değerlerimiz
Yukarıda belirtilen misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirirken kurum olarak vazgeçmeyeceğimiz ve koruyacağımız ilke ve değerler aşağıda belirtilmiştir.
 • Kalite
 • Etik ve akademik değerlere bağlılık
 • Koruyucu ve önleyici tedaviyi ön planda tutmak
 • Takım ruhu taşımak
 • Toplumsal duyarlılık
 • Akademik özgürlük
 • Hesap verebilirlik
 • Estetik duyarlılık
 • Şeffaflık
 • İnsan ve çevreye saygı
 • Katılımcılık
 
Hedeflerimiz
 • Öncelikle tercih edilen bir fakülte olmak (Öğrenciler, akademisyen adayları ve diş hekimliği alanı tarafından ),
 • Akademik yayın verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Tedavi hizmetleri verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Avrupa Yüksek Öğrenim Alanında yer almak
 • Diploma denkliğini almak
 • 2010 yılında ADEE (Association for Dental Education in Europe) kriterlerine göre yeniden yapılandırılmış eğitim programının uygulamaya geçirilmesini sağlamak.