Fakültemizde İç Tetkik Programı Uyum Değerlendirmesi Gerçekleştirildi

25 Ocak 2023 Çarşamba

Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, proses kartları ile birimlere tanımlanan hedef, eylem ve göstergeler, proses kartı modülünde sorumlu birimlerle ilişkilendirilmiş ve her yıl düzenli olarak takip edilmektedir. 23 Ocak 2023 tarihinde fakültemiz iç tetkik programı kapsamında birimlere tanımlanan proses kartı maddelerine ilişkin faaliyetler açısından değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirmede üniversitemizin ve fakültemizin misyon, vizyon ve kalite politikalarının bilinmesi ve benimsenmesinin önemi, oryantasyon eğitimleri, çalışanların görev tanımlarının oluşturulması ve tebliği, yapılan görüşme, anket ve toplantılar sonucunda gerçekleştirilen düzeltici önleyici faaliyet planlamaları, iç ve dış paydaşların belirlenmesi ve duyurulması vb. konular tartışılmıştır.