Amaç, Hedef ve Değerlerimiz

AMAÇ, HEDEF VE DEĞERLERİMİZ


 AMACIMIZ

 1. Temel tıp bilgileriyle donanmış olarak yetkin bir şekilde, kanıta dayalı diş hekimliği bilgileri ile üst düzey meslek ve iletişim becerilerine sahip olarak mesleki uygulamalarını yapan,
 2. Bilgiye ulaşma yollarını bilen, ulaştığı bilgiyi ve deneyimi ulusal ve uluslararası platformda meslektaşlarıyla paylaşabilen, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip, güncel yöntem ve teknolojiyi kullanarak araştıran, çalışan ve üreten,
 3. Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile bilgi ve becerilerini geliştirmeye sürekli açık olan,
 4. Mesleki deontoloji ve etik ilkeleri özümsemiş, görev, hak ve sorumluluklarının farkında ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı olarak sağlıkta kalite standartlarına uygun sağlık hizmeti veren, diş hekimleri ve uzmanlar yetiştirmek,
 5. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak,
 6. Etik ilkelere ve değerlere bağlı, hasta haklarına duyarlı, toplumu kapsayan koruyucu ve önleyici tedavileri ön planda tutan modern sağlık hizmeti sunmak  olarak belirlenmiştir.

 HEDEFLERİMİZ

 AMAÇLARA YÖNELİK HEDEFLER
 
AMAÇ 1:
Temel tıp bilgileriyle donanmış olarak yetkin bir şekilde, kanıta dayalı diş hekimliği bilgileri ile üst düzey meslek ve iletişim becerilerine sahip olarak mesleki uygulamalarını yapan diş hekimleri yetiştirmek.
HEDEF 1.1 :
Aktif öğrenme yöntemlerine eğitimde daha çok yer verilmesi.
HEDEF 1.2:
Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) çerçevesinde eğitim programının güncel tutulması.
HEDEF 1.3:
Mezuniyet öncesi eğitimin ulusal düzeyde akreditasyonu.
HEDEF 1.4:
Ders içeriklerinin diş hekimliğinde uzmanlık sınavı (DUS) temel tıp ve klinik bilimleri kapsamına göre güncellenmesi.
HEDEF 1.5:
Eğitim programı planlanmasında toplumun sağlık sorunlarının göz önünde bulundurularak öncelenmesi.

AMAÇ 2:
Bilgiye ulaşma yollarını bilen, ulaştığı bilgiyi ve deneyimi ulusal ve uluslararası platformda  meslektaşlarıyla paylaşabilen, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip, güncel yöntem ve teknolojiyi kullanarak araştıran, çalışan ve üreten diş hekimleri ve uzmanlar yetiştirmektir.
HEDEF 2.1:
Gönüllü öğrencilerin üniversite bünyesindeki proje ekiplerinde görev almak üzere yönlendirilmesi.
HEDEF 2.2:
Bilimsel araştırmanın temelleri ve mesleki bilgiye ulaşma ile ilgili güncel teknoloji ve yöntemlerin kullanımının ders içeriklerinde verilmesi.

AMAÇ 3:
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile bilgi ve becerilerini geliştirmeye sürekli açık olan diş hekimleri ve uzmanlar yetiştirmektir.
HEDEF 3.1:
Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişime yönelik yüz yüze veya uzaktan eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi.
HEDEF 3.2:
Ulusal ve uluslararası düzeyde alanında deneyimli konuşmacıların katılımıyla seminer ve konferansların verilmesi.
HEDEF 3.3:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet yeterlilikleri kapsamında mezunlarımızdan beklenen temel rol ve yetkinliklere ulaşmalarını ve ilerlemelerini sağlayacak eğitim programının geliştirilerek sürdürülmesi.
HEDEF 3.4:
Danışmanlık sisteminin ihtiyaçlara uygun olarak güncellenerek mezuniyet sonrasında da sürdürülmesinin sağlanması.
HEDEF 3.5:
Mesleki gelişime yönelik öğrenci topluluklarının desteklenmesi.

AMAÇ 4:
Mesleki deontoloji ve etik ilkeleri özümsemiş, görev, hak ve sorumluluklarının farkında ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı olarak sağlıkta kalite standartlarına uygun sağlık hizmeti veren diş hekimleri ve uzmanlar yetiştirmek.
HEDEF 4.1:
Ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sosyal sorumluluk projelerinin planlanması.
HEDEF 4.2:
Mezuniyet öncesi eğitimin sağlıkta kalite koordinatörlüğüyle iş birliği içerisinde planlanarak sürdürülmesi.
HEDEF 4.3:
Toplum ağız ve diş sağlığı organizasyonlarında öğrencilerin muayene ve ağız diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme yapmalarının sağlanması.
HEDEF 4.4:
Diş hekimi ile hasta arasındaki ve hekimler arasındaki ilişkilere yönelik yetkinliklerde mesleki deontolojiye uygun etik davranışların eğitim süreci boyunca kazandırılması.

AMAÇ 5:
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak
HEDEF 5.1:
Arge laboratuvarının imkanlarının arttırılması

AMAÇ 6:
Etik ilkelere ve değerlere bağlı, hasta haklarına duyarlı, toplumu kapsayan koruyucu ve önleyici tedavileri ön planda tutan modern sağlık hizmeti sunmak.  
HEDEF 6.1:
Etik ilke ve hasta hakları ile ilgili seminerler vb. düzenlemek.
HEDEF 6.2:
Koruyucu ve önleyici tedaviler ile ilgili eğitimler vermek.
HEDEF 6.3:
Fakültenin imkanlarını çağın ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirmek.


DEĞERLERİMİZ

 • Çağdaş ve yenilikçi
 • Akılcı
 • Bilimsel
 • Dinamik
 • Katılımcı
 • Lider ve profesyonel
 • Öğrenci odaklı
 • Topluma ve çevreye duyarlı 
 • Etik değerlere bağlı
 • Milli ve manevi değerlere bağlı