Anketler

Çalışan Memnuniyet Anket Analizleri-2021
Çalışan Memnuniyet Anketi Analiz Raporu
Diş Hekimi Çalışan Memnuniyet Anketi
Sürekli İşçi Çalışan Memnuniyet Anketi
Hemşire Çalışan Memnuniyet Anketi
Tekniker Çalışan Memnuniyet Anketi

İdari Personel Çalışan Memnuniyet Anketi
Sterilizasyon Çalışanları Memnuniyet Anketi
Protez Laboratuvarı Çalışanları Memnuniyet Anketi
Güvenlik Görevlisi Çalışan Memnuniyet Anketi


Eğitim-Öğretim İle İlgili Uygulanan Anketler-2021

Danışmanlık Değerlendirme Anket Analiz Raporu
Mesleki Motivasyon Değerlendirme Anket Analiz Raporu
Program Yeterliliğini Değerlendirmeye Yönelik Dış Paydaş Anket Analiz Raporu


Eğitim-Öğretim İle İlgili Uygulanan Anketler-2020
Öğrenci Uzaktan Eğitim Değerlendirme Anket Analiz Raporu

Dış Paydaş Değerlendirme Anketleri-2021
Satın Alma-Sterilizasyon-Protez Laboratuvarı Değerlendirme Anketi


Hasta Memnuniyet Anketleri Analizleri-2021
Hasta Memnuniyet Anketi Ocak
Hasta Memnuniyet Anketi Şubat
Hasta Memnuniyet Anketi Mart
Hasta Memnuniyet Anketi Nisan
Hasta Memnuniyet Anketi Mayıs
Hasta Memnuniyet Anketi Haziran 
Hasta Memnuniyet Anketi Temmuz
Hasta Memnuniyet Anketi Ağustos
Hasta Memnuniyet Anketi Eylül
Hasta Memnuniyet Anketi Ekim

Hasta Memnuniyet Anketi Kasım
Hasta/Yakını Memnuniyet Anketleri Analiz Raporu-Kasım
Hasta Memnuniyet Anketi Aralık
Hasta/Yakını Memnuniyet Anketleri Analiz Raporu-Aralık


Hasta Memnuniyet Anketleri Analizleri-2022
Hasta/Yakını Memnuniyet Anketleri Analiz Raporu-Ocak
Hasta Memnuniyet Anketi Ocak
Hasta/Yakını Memnuniyet Anketleri Analiz Raporu-Şubat

Hasta Memnuniyet Anketi Şubat
Hasta Memnuniyet Anketleri Analiz Raporu-Ağustos


Çalışan Memnuniyet Anketleri Analizleri-2020
Çalışan Memnuniyet Anketi Analiz Raporu

Hasta Memnuniyet Anketleri Analizleri-2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Ocak 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Şubat 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Mart 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Nisan 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Mayıs 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Haziran 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Temmuz 2019
Hasta Memnuniyeti Anketi - Ağustos 2019
Çalışan Memnuniyeti Anketi - Eylül 2019
Hasta Deneyimi Anketi(Ekim, Kasım, Aralık 2019)