Anketler

                  
                
 
                          Hasta/Yakını Memnuniyet Anketi                                        Çalışan Memnuniyet Anketi 
                  
                
 
              Öğrenci Danışmanlık Değerlendirme Anketi          Öğrenci Uzaktan Eğitim Değerlendirme Anketi
  
                  
                
 
             Öğrencilerin Diş Hekimliği Mesleğine Yönelik                    Tedarikçi Değerlendirme Anketi
                 Motivasyonlarının Ölçülmesi Anketi                        
  
 


             
                  
                
 
                                 Yemekhane Hizmeti                                       Uzaktan Eğitim Değerlendirme Anketi 
                                        
 
                              Kalite Yönetimi Eylem Planı                                 Mezun Öğrenci Görüş Anketi