ARAŞTIRMA LABORATUVARI (Genel Bilgiler)

1. LABORATUVAR ADI
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Laboratuvarı

2. LABORATUVARIN TÜRÜ
Merkezi Araştırma Laboratuvarı

3. LABORATUVAR SORUMLUSU
Dekan Yrd. Doç. Dr. Murat ALKURT

4. KULLANIM AMACI
Laboratuvar; ARGE faaliyetlerinin yanı sıra lisansüstü tezlerin (uzmanlık tezi, doktora tezi vb.) ve lisans öğrencilerinin araştırmalarının yapılmasına olanak sağlamak, ayrıca disiplinler arası bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için kurulmuştur.
 
5. LABORATUVARIN AKREDİTASYON BİLGİSİ
Laboratuvarımız Akredite Değildir.

6. LABORATUVARIN HİZMET GÜNLERİ VE SAATLERİ
Hafta İçi: Saat 08:00 - 17:00 Arası

7. LABORATUVARDA YAPILABİLECEK TESTLER
Dental materyaller ile ilgili, fiziksel ve mekanik testler
Alınan numunelerin bekletilebileceği eksi 80
Yaşlandırma işlemi
Lazer Uygulamaları
Marjinal  uyum, sızıntı, renk ölçümü vb.

8. ÇALIŞMA SİSTEMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
- Analizler/Testler sadece laboratuvardan sorumlu personel gözetiminde yapılabilir.
- Laboratuvar eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanılabilir.