Genel Bilgiler / Tanıtım

Fakültemiz 15 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Kurucu Dekan olarak 2012 yılında  halen fakültemiz Dekanı olarak görev yapmakta olan, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ atandıktan sonra kullanılan binanın tadilatı, makine teçhizat alımı ve akademik-idari kadronun oluşturulması çok kısa sürede tamamlanmış ve sağlık hizmetleri tahsis edilen geçici binada verilmeye başlanmıştır. Fakültemizde 2013-2014 Eğitim- öğretim yılında 41 öğrenci ile eğitim- öğretim faliyetlerine başlanılmıştır.
Türkiye’nin en modern ve kalite standartlarına uygun Diş Hekimliği Fakültelerinden birini ilimize ve Üniversitemize kazandırma ile ilgili çalışmalar 2021 yılı itibari ile tamamlanmış olup, 26.04.2021 tarihi itibari ile yeni hizmet binamızda eğitim öğretim faliyetlerine ve tedavi hizmeti verilmeye başlanılmıştır.
 

Fakültemiz’de lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, Üniversitesinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş fakülte düzeyini yakalayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat, spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta ve ev sahipliği yapmaktadır.
 
Fakültede yürütülen eğitim sistemi şöyle özetlenebilir:
Lisans eğitim programı 5 yıl mesleki eğitimini kapsar. Fakültemizin eğitim dili Türkçe'dir. Mesleki eğitimin ilk iki yılında öğrenciler temel tıp ve diş hekimliği derslerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi meslek derslerini alırlar. 3. sınıfın bahar yarıyılından itibaren kliniğe giren öğrenciler, pratik tecrübenin çok önem taşıdığı diş hekimliğinde klinik uygulamalara adapte olabilmek açısından gözlemci öğrenci statüsünde eğitim alırlar. 4. ve 5. sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği, bunun yanında diş hekimliği meslek dersleri ve tıp derslerinin alındığı sınıflardır. Fakültemizde sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır.
Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren fakültemiz yabancı uyruklu öğrencilere de kapısını açmıştır. 
 
Yatay Geçiş
Yükseköğretim kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmelik maddesine göre işlem yapılmaktadır. 
 
Laboratuvarlar
Temel tıp bilimleri bölümünde laboratuvarlar bulunmaktadır. Öğrencilere klinik öncesi eğitimlerinin verildiği preklinik, fantom laboratuvarları ve protez uygulamalarının yapıldığı  laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca akademik çalışmalar için AR-GE laboratuvarımız bulunmaktadır. 
 
İş Olanakları
Fakültemiz öğrencileri, mezun olduktan sonra gerek serbest diş hekimi olarak gerekse kamu kurumlarında kurum diş hekimi olarak çalışabilmektedirler.
 
AR-GE Faaliyetleri
AR-GE Laboratuvarımızda hem akademik personelimizin bilimsel çalışmalarına hem de öğrencilerimizin bitirme projelerine destek verecek, Mikro-Tensile Cihazı, Termal siklus Cihazı, streomikroskop, eksi 80 buzdolabı, Renk Ölçüm cihazı ve İtme-Çekme Cihazlarının yanında Solitworks yazılımı da bulunmaktadır. AR-GE Laboratuvarımızda, birçok bilimsel çalışma yapılmış ve alanında önemli dergilerde yayımlanmıştır.
Laboratuvarımızda aynı zamanda modern bir lazer cihazı (Er- YAG, Nd-YAG) bulunmakta ve lazer uygulamaları yapılmaktadır.
 
NEDEN  FAKÜLTEMİZ
 
Fakültemizde "insana hizmet odaklı" bir yönetim tarzı benimsenmiştir. Günümüzün en "modern cihazları'' ile donatılmış olan fakültemiz kliniklerinde, Diş Hekimliği'nin bütün alanlarında hizmet verilmektedir. Diş hekimliğinin 8 ana branşının hepsinde "öğretim üyelerimiz'' bizzat hasta tedavilerinde, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde aktif olarak çalışmaktadır.
Rutin diş hekimliği hizmetleri yanında ileri bilgi ve uzmanlık isteyen konularda da oldukça deneyimli ve eğitimli akademik kadro ile hizmet verilmektedir.
Fakültemizden sağlık hizmeti alan SGK'lı hastalarımız birçok hizmetten "ücretsiz'' olarak yararlanırken, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalar da oldukça uygun tedavi ücretleri karşılığında 1. sınıf sağlık hizmeti alabilmektedir.   
Fakültemizde "Koruyucu Diş Hekimliği'' esasına dayalı olarak sağlık hizmeti sunulmakta ve aynı temel ile eğitim-öğretim verilmektedir.
Fakültemize müracaat eden hastalarımız arasında "genel anestezi'' uygulaması gereken hastalara, Rize Devlet Hastanesi ile yapılan ortak  protokol çerçevesinde hizmet verilmektedir. Bu kapsamda zihinsel engellilerin diş tedavileri, ileri çene ameliyatları rahatlıkla yapılabilmektedir.
 
Kliniğimizde kullanılan alet ve malzemelerin "son teknoloji'' ürünler olmasına azami dikkat gösterilmektedir. En gelişmiş ürünler kullanılarak hastalarımıza tedavi alternatifleri sunulmaktadır. Fakültemizdeki bütün sağlık personellerine (öğrencilerde dahil olmak üzere) bu malzemeleri eşit olarak kullanma imkanı sağlanmaktadır.
 
Radyolojik muayenelerde bütünüyle "dijital radyografilerin'' kullanıldığı kliniklerimizde hastalara ait "dijital kartlar'' sayesinde radyoloji arşivine rahatlıkla her bir ünitten ulaşılabilmektedir. Hem "tomografi'' hem de radyografiler üzerinde analizler ve planlamalar dijital olarak yapılabilmektedir.
 
"İmplant uygulamalarında'' da bir merkez olma yolunda önemli adımlar atılmıştır.
 
Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetlerinin iç içe verildiği ve bunların araştırmalarla desteklendiği fakültemizde halen birçok TÜBİTAK projesi ve bilimsel araştırma projesi yürütülmektedir.
 
Çalışanlarımızın, hastalarımızın, öğrencilerimizin fakültemizin çatısı altında hep birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde çalışmaları bizim en büyük önceliğimizdir.
 
Diş Hekimliği Nasıl Bir Meslektir?
Diş Hekimliği mesleği, 2000 yıllık tarihi olan oldukça eski bir mesleki daldır. İçinde estetik diş hekimliği uygulamalarından, diş tedavilerine, hareketli protez uygulamalarından, cerrahi uygulamalara, ortodontik tedavilerden, diş eti tedavilerine kadar pek çok disiplin içeren bir meslektir.

Diş Hekimliği mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli özellikler:
  •  İnsanlarla yakın ilişki içinde çalışılması ve profesyonel iletişimin sağlanması,
  •  Kendinizi geliştirmenize olanak vermesi, 
  •  Hem kamu hem de özel sektörde iş imkânı vermesidir.
Fakültemizden mezun olduğunuzda, mesleki konularda yetkin öğretim kadromuzdan almış olduğunuz eğitimle son derece donanımlı, toplum sağlığını önemseyen etik değerlere bağlı diş hekimleri olacaksınız.

Diş Hekimi olmak için önkoşul var mıdır?
Diş Hekimi olmak için ön koşul yoktur ancak, adayın iyi bir teorik eğitim almış olması ve belirli düzeyde el becerisine sahip olması gereklidir.

Eğitim zor mudur?
Eğitim 5  yıllık bir süreyi içerir. Diş Hekimliği eğitimi bu süre zarfında örgün bir eğitim ve öğretimi içerir. Haftalık ders saati yükü 30-40 saat arasında değişmektedir. İlk üç yılda temel tıp bilgisi ile birlikte, diş hekimliği dersleri verilmektedir. Ayrıca klinik öncesi diş hekimliği pratik eğitiminde modeller üzerinde tüm uygulamalar pratik olarak öğretilerek öğrencilerin bu el becerilerini geliştirmesi sağlanmaktadır. Dördüncü ve beşinci sınıflarda ise klinik uygulamalara ağırlık verilirken klinik tıp ve diş hekimliği teorik bilgileri de verilir. Klinikte uygulama yapmaya bu sınıflarda başlayan stajyer öğrenciler 8 anabilim dalında (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Çocuk Diş Hekimliği,Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Periodontoloji,Protetik Diş Tedavisi ve Ortodonti) deneyimli öğretim üyelerinin gözetiminde diş hekimliği uygulamalarını yaparlar.

Eğitim dili nedir?
Fakültemizin eğitim dili Türkçe dir.

Hazırlık Sınıfı Var mı?
Hazırlık sınıfı yoktur. Ancak Yabancı uyruklu öğrencilerimizin TÖMER’ de eğitim almaları şarttır.

Eğitim pahalı mı?
Diş Hekimliği eğitimi pahalı bir eğitimdir. Fakültemizin 5 yıllık eğitimi boyunca temel alet ve cihazlar öğrenciler tarafından alınmaktadır. Eğitim sürecinde alınan tüm aletler meslek hayatı boyunca gerekli olacaktır.

İş olanakları nelerdir?
Diş Hekimliği Fakültesi mezunları kendi özel iş yerlerini açabildikleri gibi, devlet ya da özel hastanelerde çalışabilirler. Üniversitelerde doktora veya uzmanlık programına devam edebilirler. Doktora veya uzmanlık unvanlarını aldıktan sonra akademik kariyer düşünenler üniversitelerde kalabilirler ya da ilgili alanlarında spesifik olarak özel muayenehanelerde klinik hekimi olarak çalışabilirler.