İç Kontrol Komisyonu

İÇ KONTROL KOMİSYONU
FOTO ÜYELER KİMLERDEN OLUŞUR EKİPTEKİ GÖREVİ TEBLİĞ TARİHİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Doç. Dr. Murat ALKURT Dekan Yardımcısı Komisyon Başkanı  03.2018 Kurum tarafından belirlenen amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda karşılaşılacak muhtemel risklerin tespiti ve bu risklere yönelik kontrol mekanizmaları geliştirmek
Hakan YÜKSEL Fakülte Sekreteri Üye 04.2014
Erdi YALÇIN Sağlık Teknikeri Üye 15.06.2023