Kalite Politikamız

K A L İ T E    P O L İ T İ K A M I Z
   Kalite Güvence Sistemine paydaşlarımızın etkin katılımı sağlayarak katılımcı, paylaşımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı sergilemek,
    Öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla, değişen ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, eğitimini uluslararası standartlara uygun bir şekilde güncelleyerek nitelikli bireyler yetiştirmek,
   Ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda teknılojik gelişmelerden yararlanarak hizmet ve faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek,
    Fakültemizi, bilimsel araştırma faaliyetlerinde ülke önceliklerini dikkate alan önemli bir bilgi üretim merkezi haline getirmek,
    Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek,
    Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirmek.
M İ S Y O N U M U Z  

     Üst düzey bilgi-beceri ve özgüvene sahip, mesleki uygulamaları yetkin bir şekilde yapabilen, kendini sürekli geliştirebilen, etik ilkeleri gözeten, sorumluluk sahibi, liderlik niteliği olan ve ekip üyesi olarak toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı milli ve manevi değerleri özümsemiş, nitelikli öğrenciler ve uzman diş hekimleri yetiştiren,

     Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan,
    Etik ilkelere ve değerlere bağlı, hasta haklarına duyarlı, modern sağlık hizmeti sunan,
    Çalışanların, öğrencilerin, hastaların memnuniyetini ön planda tutan,
    Mevcut sistemi sürekli iyileştirip geliştiren, bir fakülte olmak.

V İ Z Y O N U M U Z

  Ulusal ve Uluslararası alanda kabul görmüş güvenilir, kaliteli, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunan bir kurum olmak