Kalite Yönetim Birimi

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 Hakan YÜKSEL
 Kalite Yönetim Direktörü
 Fakülte Sekreteri
KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU
 Hacer ÖZKAN   Seda YILDIZ
 Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu   Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu
 Hemşire   Hemşire
    BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
AĞIZ, DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ ABD AĞIZ, DİŞ ve ÇENE RADYOLOJİSİ ABD
 Doç. Dr.  Zeynep GÜMRÜKÇÜ  Dr. Öğr. Üyesi  Taha Emre KÖSE
 Bölüm Kalite Sorumlusu  Bölüm Kalite Sorumlusu
 Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı  Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dalı 
 Başkanı
YEDEĞİ: Nurgul COŞKUN - Hemşire YEDEĞİ: Enes UZ - Röntgen Teknisyeni
   
ENDODONTİ ABD PEDODONTİ ABD
 Dr. Öğr. Üyesi Ahter ŞANAL ÇIKMAN  Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDINOĞLU
 Bölüm Kalite Sorumlusu  Bölüm Kalite Sorumlusu
 Endodonti Anabilim Dalı Başkanı  Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı
YEDEĞİ: Züleyha KORKMAZ - Hemşire YEDEĞİ: Nurcan SÜRMENELİ - Hemşire
   
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ABD RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ABD
 Doç. Dr. İpek ÇAĞLAR  Dr. Öğr. Üyesi Gül Yıldız TELATAR
 Bölüm Kalite Sorumlusu  Bölüm Kalite Sorumlusu
 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı  Dr. Öğr. Üyesi
YEDEĞİ: Enes Utku KAYA - Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri YEDEĞİ: Enes MUŞMUL - Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
   
PERİODONTOLOJİ ABD ORTODONTİ ABD
 Doç. Dr. Oğuz KÖSE  Dr. Öğr. Üyesi Merve GONCA
 Bölüm Kalite Sorumlusu  Bölüm Kalite Sorumlusu
 Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı  Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı
YEDEĞİ: Merve PARLAK - Hemşire YEDEĞİ: Merve Nur IŞITAN - Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
   
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ  
 Dr. Öğr. Üyesi Banu ARICIOĞLU
 Bölüm Kalite Sorumlusu
 Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı
 YEDEĞİ: Elvan Yavuz LATIFOĞLU - Enfeksiyon     Kontrol Hemşiresi
 
GÖREVLERİ
  1. KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
 * SKS ADSH çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlamak. 
 * Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 * Öz değerlendirmeleri, İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri, Risk yönetimine ilişkin süreçleri, Hasta ve çalışan memnuniyetlerinin   ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuşlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve   çalışan geribildirimlerinin alınması vb.), SKS ADSH çerçevesinde dökümanların ve Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 * SKS ADSH çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.


 2. BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
 *
Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli çalışmak
 * SKS ADSH çerçevesinde yürütülen çalışmaların bölümde koordinasyonuna/uygulanmasına/takip edilmesine yardımcı olmak.
 * Bölümde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmek