Sağlıkta Kalite Ekipleri

 
ATIK YÖNETİM EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN OLUŞUR EKİPTEKİ GÖREVİ TEBLİĞ TARİHİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Elvan Yavuz LATİFOĞLU Hemşire Ekip Başkanı  25.01.2023
 • Atık yönetimi takibini yapmak.
 • Atıkların oluşumundan, bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına olabilecek zararların önlenmesini sağlamak.
 • Kurumdaki atık yönetimine yönelik aksaklıkları belirlemek
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir
Nurcan SÜRMENELİ  Hemşire Üye 26.01.2023
Nurgül COŞKUN Hemşire  Üye 26.01.2023
Serpil BORAN  Hemşire  Üye 26.01.2023
Züleyha KORKMAZ  Hemşire  Üye 26.01.2023
Merve PARLAK  Hemşire  Üye 26.01.2023
Yasemin KARAMAHMUT  Hemşire  Üye 26.01.2023
Erdi YALÇIN Sağlık Teknikeri Üye 26.01.2023
Mecit FURTUNA Tibbi Atık Personeli Üye 15.02.2023
 
BEYAZ KOD EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN OLUŞUR EKİPTEKİ GÖREVİ TEBLİĞ TARİHİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Doç. Dr. Murat ALKURT Dekan Yardımcısı Ekip Başkanı 13.02.2023
 • Sağlık çalışanlarına karşı yapılan her türlü şiddet olayını önlemek ve müdahale etmek
 • Beyaz Kod Talimatı (1111) verildiğinde olaya müdahale eder.
 • Beyaz Kod Olay Bildirim Formunu doldurur.
 • Gerekli hallerde kolluk kuvvetlerini bilgilendirir.
 • Her türlü şiddet olayını Sağlık Bakanlığına bildirir.
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir.
 
Hakan YÜKSEL Fakülte Sekreteri Üye 31.01.2023
Seda YILDIZ Kalite Yönetim Sorumlusu Üye 24.01.2023
Ali YAZICI Güvenlik
Amiri
Üye 26.01.2023
Dursun Aydın TAŞÇI Güvenlik Görevlisi Üye 31.01.2023
Arzu GEZEN Güvenlik
Görevlisi
Üye 26.01.2023
Şaban Avcı Güvenlik
Görevlisi
Üye 28.01.2023
Selçuk Zengin Güvenlik
Görevlisi
Üye 26.01.2023
Ahmet Ali BAL Güvenlik
Görevlisi
Üye 26.01.2023
Lokman Hızarcı Güvenlik
Görevlisi
Üye 26.01.2023
Turgut SADIKOĞLU Güvenlik
Görevlisi
Üye 28.01.2023
Münür GÜL Güvenlik
Görevlisi
Üye 26.01.2023
Tülay VARLI Güvenlik
Görevlisi
Üye 14.02.2023
Ahmet Mesut Fıstık Güvenlik
Görevlisi
Üye 26.01.2023
Servet KARAOĞLU  Güvenlik
Görevlisi
Üye 27.01.2023
Ahmet Mesut FISTIK  Güvenlik
Görevlisi
Üye 26.01.2023
 
 
BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Doç. Dr. Murat ALKURT  Dekan Yardımcısı Ekip Başkanı 13.02.2023
 • Bilgi İşlem güvenliğini sağlamak
 • Hasta ya da çalışanlara ait tıbbi ve kişisel bilgilerin, doğru ve güvenli şekilde kayıt altına alınması ve depolanmasını,
 • İhtiyaç duyulan doğru bilginin, bilgi mahremiyeti ve güvenliği gözetilerek, doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasını sağlar.
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir. 
Doç.Dr.Sema AYDINOĞLU  Dekan Yardımcısı Üye  26.01.2023
Hakan YÜKSEL Fakülte Sekreteri Üye 31.01.2023
Onur KARAKAYA Bilgi İşlem Sorumlusu Üye 17.02.2023
Ali Haydar  SİNALOĞLU HBYS Yetkilisi Üye 25.01.2023
 
 
BİNA TURU EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
EKİPTEKİ GÖREVİ TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Doç. Dr. Murat ALKURT  Dekan Yardımcısı Ekip Başkanı 13.02.2023
 • Bina turları yapmak
 • Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit etmek.
 • Bu denetimlerde genel işleyişi “ Bina Turu Kontrol ve İyileştirme Formu” ile kontrol etmek ve kayıt altına almak.
 • Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
 • Gerektiğinde elde edilen verileri Tesis Güvenliği Komitesine iletmek.
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir. 
 
Hakan YÜKSEL Fakülte Sekreteri Üye 31.01.2023
Seda YILDIZ Kalite Yönetim Sorumlusu Üye 24.01.2023
Sonay Ebru TURAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Üye 25.01.2023
Vahit BAŞKA  Tekniker
(Elektrik-Elektronik)
Üye 22.03.2023
Murat ÇELİK Tekniker
(İklimlendirme ve Soğutma)
Üye 26.01.2023
Osman Bahri ALACA Tekniker
(İklimlendirme ve Soğutma)
Üye 26.01.2023
Kerem ATMACA Tekniker
(İklimlendirme ve Soğutma)
Üye 25.01.2023
Onur KARAKAYA Tekniker
(Bilgi İşlem Sorumlusu)
Üye 17.02.2023
Resul MERTTÜRK  Sürekli İşçi  Üye  08.03.2023
 
İLAÇ YÖNETİM EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
EKİPTEKİ GÖREVİ TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Dr. Öğretim Üyesi
Meltem Zihni KORKMAZ
Öğretim Üyesi Ekip Başkanı 26.01.2023
 • İlaç yönetimini sağlamak
 • Yüksek riskli ilaçların takibini yapar.
 • Kuruma temin edilen ilaçların saklama koşulları, muhafaza şekli ve imhasını belirler.
 • İlaç güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir.
Doç. Dr. Sema AYDINOĞLU Dekan Yardımcısı Üye 25.01.2023
Doç.Dr. İpek ÇAĞLAR Anabilim Dalı
Başkanı
Üye 10.022023
Dr. Öğretim Üyesi Emre BALABAN Öğretim Üyesi Üye 26.01.2023
Hakan YÜKSEL  Fakülte Sekreteri Üye 31.01.2023
Seda YILDIZ Kalite Yönetim Sorumlusu Üye 24.01.2023
Faruk ÖZDEMİR Taşınır İşleri Sorumlusu Üye 25.01.2023
 
 
KALİTE GÖSTERGELERİ EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Seda YILDIZ Kalite Yönetim Sorumlusu Ekip Başkanı 24.01.2023
 • Göstergelerin izlenmesi
 • Kurumda gösterge yönetimi sağlar,
 • Göstergeler için veriler toplar, analizlerini yapar ve yönetimin onayına sunar.
 • Gerekli durumlarda düzeltici önleyici faaliyet başlatır.
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir. 
 
Sonay Ebru TURAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Üye 26.01.2023
Serpil BORAN  Hemşire Üye 26.01.2023
Merve PARLAK  Hemşire Üye 26.01.2023
Yasemin KARAMAHMUT  Hemşire Üye 26.01.2023
Fatih Yaşar ALBAYRAK Hemşire Üye 26.01.2023
Züleyha KORKMAZ  Hemşire Üye 26.01.2023
Nurcan SÜRMENELİ Hemşire Üye 26.01.2023
Büşra ÇAKIR Radyoloji Teknikeri  Üye 26.01.2023
Mervenur IŞITAN Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri  Üye 26.01.2023
 
 
KIRMIZI KOD EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Hakan YÜKSEL  Fakülte Sekreteri Ekip Başkanı  31.01.2023
 • Yangına müdahale etmek
 • Yangın durumunda olaya müdahale etmek
 • Kurumun yangın durumunda tahliyesini sağlamak,
 • Yangın tatbikatları düzenlemek ve aksaklıkları tespit etmek, bu aksaklıkların giderilmesini sağlamak.
 • Kurumun can ve mal güvenliğini sağlamak
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir.
Vahit BAŞKA  Tekniker  Üye  22.03.2023
Onur KARAKAYA Bilgi İşlem Sorumlusu  Üye  17.02.2023
Osman Bahri ALACA Tekniker  Üye  26.01.2023
Kerem ATMACA  Tekniker  Üye  25.01.2023
Mesut EKİNCİ  Ağız, Diş ve Sağlık Teknikeri  Üye  26.01.2023
Uğur BALİ Ağız, Diş ve Sağlık Teknikeri  Üye   
Muhammed Ali ALKAN  Ağız, Diş ve Sağlık Teknikeri  Üye  26.01.2023
Kaşif AVŞAR  Ağız, Diş ve Sağlık Teknikeri  Üye  26.01.2023
Enes Utku KAYA Ağız, Diş ve Sağlık Teknikeri  Üye 27.03.2023
Emre KARA Sürekli İşçi Üye  
Gül Ali TOPTAN  Hizmetli Memur Üye 27.03.2023
Emrah TUĞCU  Sürekli İşçi Üye 27.03.2023
Ali YAZICI  Güvenlik Görevlisi Üye 14.02.2023
Dursun Aydın TAŞÇI  Güvenlik Görevlisi Üye 31.02.2023
Arzu GEZEN  Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
Şaban AVCI  Güvenlik Görevlisi Üye 28.01.2023
Selçuk ZENGİN  Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
Ahmet Ali BAL  Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
Lokman HIZARCI  Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
Tülay VARLI  Güvenlik Görevlisi Üye 14.02.2023
Servet KARAOĞLU  Güvenlik Görevlisi Üye 27.01.2023
Turgut SADIKOĞLU  Güvenlik Görevlisi Üye 28.01.2023
Şaban USTA Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
Ahmet Mesut FISTIK Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
Münür GÜL  Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
 
 
   RADYASYON GÜVENLİĞİ EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Doç. Dr.
Taha Emre KÖSE
Anabilim Dalı
Başkanı
Ekip Başkanı 10.01.2023
 • Radyasyon güvenliğini sağlar.
 • Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapar.
 • Hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alır.
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir
Doç. Dr.
Dilara Nil GÜNAÇAR
Öğretim Üyesi Üye 20.01.2023
Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enes NARALAN  Öğretim Üyesi  Üye 26.01.2023
Arş. Gör.
Büşra ERYİĞİT 
Araştırma Görevlisi  Üye 26.01.2023
Enes UZ  Röntgen Teknisyeni  Üye 26.01.2023
Büşra ÇAKIR Röntgen Teknisyeni Üye 26.01.2023
Erdem AKKAŞ Röntgen Teknisyeni Üye 26.01.2023
Muhammet Ali ALKAN Röntgen Teknisyeni Üye 26.01.2023
Derya ZURNACI Röntgen Teknisyeni Üye 26.01.2023
Enes UÇAR Röntgen Teknisyeni Üye 26.01.2023
Halil Samet PEHLİVAN  Röntgen Teknisyeni Üye 26.01.2023
Ahmet DAĞ Röntgen Teknisyeni Üye 27.03.2023
 
RİSK YÖNETİM KURULU
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Prof. Dr. Zeynep YEŞİL Dekan Kurul Başkanı 20.10.2023
 • Risk yönetimine yönelik politika, strateji ve ana hedefleri belirlemek.
 • Risk yönetimsüreçlerini gözden geçirmek.
 • Risk değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan risk değerlendirme ve eylem plaını incelemek.
 • Kesici delici alet yaralanmasına yöneli risklerin azaltılması.
 • İyileştirme sağlanamayan alan ve süreçleri gözden geçirmek, belirlenen iyileştirici faaliyetlerle ilgili uygulamada yaşanan sıkıntılara yönelik gerekli tedbirleri almak.
 • Görev alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerinibelirlemek.
 • Yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirmek, değerlendirme sonucuna göre bir sonraki yılın çalışma programında yer alacak hususları belirlemek.
 • Dekanlığa sunulmak üzere yılllık rapor hazırlamak. 
Doç. Dr. Murat ALKURT Dekan Yardımcısı Ekip Başkanı 20.10.2023
Doç. Dr. Sema AYDINOĞLU Dekan Yardımcısı/ Eğitim Komitesi Başkanı Üye 20.10.2023
Dr. Ögr. Meltem ZİHNİ KORKMAZ En Üye 20.10.2023
Doç. Dr.
Taha Emre KÖSE
Radyasyon Güvenliği Sorumlusu Üye 20.10.2023
Hakan YÜKSEL Fakülte Sekreteri Üye 20.10.2023
Seda YILDIZ Kalite Yönetim Sorumlusu Üye 20.10.2023
 
 
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR

EKİPTEKİ
GÖREVİ    
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Prof. Dr. Zeynep Yeşil                                         
Dekan Kurul Başkanı 20.10.2023     
 • Fakültemizdeki tehlikeleri tanımlamak, riskleri elirlemek ve analizini yapmak.
 • Riskleri tüm çalışanlar ile iş birliği içerisinde multidisipliner bakış açısıyla değerlendirmek.
 • Fakültemizdeki risk değerlendirme ve eylem planı, iyileştirici faaliyet süreci (DİF ve sürekli iyileştirme) ve sonuçları hakkında ilgili çalışanları bilgilendirmek.
 • Yeni hizmet birimleri veya hizmet birim değişiklikleri, tadilat, yeni cihaz veya cihaz değişikliği, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili istenmeyen bir olayın meydana gelmesi gibi durumlarda ilgili alanı kapsayacak şekilde risk değerlendirilmesini tekrar yapmak.
 • Fakülte risk değerlemdirme ve eylem planının (İSG risk değerlendirmesi ile SKS risk değerlendirme ve eylem planı) sayfalarını numaralandırıp, gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak, fakültede saklamak.

Doç. Dr. Murat ALKURT
 
Dekan Yardımcısı/Tesis,Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi Başkanı Kurul Başkanı 20.10.2023   
Prof. Dr. Oğuz KÖSE Periodontoloji Anabili Dalı Başkanı / Bölü Kalite Sorumlusu Üye 20.10.2023  
Doç. Dr.
Taha Emre KÖSE
Radyasyon Güvenliği Sorumlusu/ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Bölüm Kalite Sorumlusu Üye 20.10.2023  
Doç. Dr. Zeynep GÜMRÜKÇÜ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölüm Kalite Sorumlusu Üye 20.10.2023
Dr. Öğretim Üyesi Ahter ŞANAL ÇIKMAN Endodonti Anabilim Dalı Başkanı/ Bölüm Kalite Sorumlusu Üye 20.10.2023
Dr. Öğretim Üyesi Fatih BEDİR Restoratif Diş Tedavisi Kliniği Bölüm Kalite Sorumlusu Üye 20.10.2023
Doç. Dr. İpek ÇAĞLAR Protetik Diş Tedavisi liniği Anabilim Dalı Başkanı / Bölüm Kalite Sorumlusu Üye 20.10.2023
Dr. Öğretim Üyesi Merve GONCA Ortodonti Anabilim Dalı Bölüm Kalite Sorumlusu Üye 20.10.2023
Dr. Öğretim Üyesi
Ayça KURT
Pedodonti Anabilim Dalı Bölüm Kalite Sorumlusu Üye 20.10.2023
Hakan YÜKSEL Fakülte Sekreteri Üye 20.10.2023
Seda YILDIZ Kalite Yönetim Sorumlusu Üye 20.10.2023
Sonay Ebru TURAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Üye 20.10.2023
Yasemin KARAMAHMUT Restoratif Anabilim Dalı Bölüm Hemşiresi Üye 20.10.2023
Zafer KUMAŞ Ortodonti Anabilim Dalı Bölüm Hemşiresi Üye 20.10.2023
Serpil BORAN Eğitim Hemşiresi Üye 20.10.2023
Gizem ŞERİFOĞLU Periodontoloji Anabilim Dalı Bölüm Hemşiresi Üye 20.10.2023
Fatih Yaşar ALBAYRAK Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Bölüm Hemşiresi Üye 20.10.2023
Nurcan SÜRMENELİ Pedodonti Anabilim Dalı Bölüm Hemşiresi Üye 20.10.2023
Züleyha KORKMAZ Endodonti Anabilim Dalı Bölüm Hemşiresi Üye 20.10.2023
Aykut GÜVEN Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Ağız ve Diş Teknikeri Üye 20.10.2023
Büşra ÇAKIR Radyoloji Teknikeri Üye 20.10.2023
Ali YAZICI Güvenlik Amiri Üye 20.10.2023
Murat ÇELİK Tekniker Üye 20.10.2023
Osman Bahri ALACA Tekniker Üye 20.10.2023
Vahit BAŞKA Tekniker Üye 20.10.2023
Kerem ATMACA Tekniker Üye 20.10.2023
Onur KARAKAYA Tekniker Üye 20.10.2023
 
     SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Dr. Öğretim Üyesi Meltem Zihni KORKMAZ Öğretim Üyesi Ekip Başkanı 26.01.2023
 • Komisyon eğitim-öğretim yılı süresince başkanın çağrısıyla her yarıyılda en az iki kez toplanır; gerektiğinde komisyon başkanının çağrısı üzerine ek toplantılar düzenlenebilir.
 •  Komisyonun ilk toplantısı eğitim-öğretim dönemi başında yapılır ve bu toplantıda ilgili yıla ait iş bölümü ile çalışma planı hazırlanır.
 • Eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan toplantıda komisyon, faaliyetleri ile ilgili rapor ve gelecek eğitim-öğretim dönemi ile ilgili önerilerini dekanlığa sunar.
 • Başkanın toplantıya katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı komisyona başkanlık eder. Başkan yardımcısının da olmadığı durumlarda toplantı ileri bir tarihe ertelenir.
 • Komisyon, salt çoğunluğun hazır bulunmasıyla toplanır. Yeter sayısının sağlanamaması halinde toplantı, başkan tarafından ileri bir tarihe ertelenir.
 •  Komisyon gündemi “Toplantı Duyuru Formu” ile üyelere toplantı tarihinden en az üç gün önce iletilir. Her toplantı için toplantı tutanağı tutulur ve alınan kararlar Dekanlığa iletilir.
Dr. Öğretim Üyesi
Muhammet Enes NARALAN
Öğretim Üyesi Üye 26.01.2023
Dr. Öğretim Üyesi
Ayça KURT
Öğretim Üyesi Üye  
Arş. Gör.
Hatice TÜRKOĞULLARI
Araştırma Görevlisi Üye 26.01.2023
Arş. Gör.
Elif ALTINOK
Araştırma Görevlisi Üye  
Ayşenur KIZILKAYA Bilgisayar İşletmeni Üye 26.01.2023
Emin Alper ÖZER Öğrenci Üye  
Atakan YILMAZ Öğrenci Üye  
 
 
Acil Durum ve Haberleşme Ekipleri
1. HABERLEŞME EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ayşenur
KIZILKAYA
Uzmanlık Öğrencisi
İşleri Birimi Sorumlusu
Ekip Başkanı 26.01.2023
 • Acil Durum ve Afet durumunda haberleşmeyi sağlar.
 • Kurum içi yönetim, çalışanlar ve diğer paydaşlarla iletişimi sağlar.
 • Kurum dışında aranması gereken kurumlarla iletişim kurar, resmi yazışmaları sağlar.
 • Acil durum ve afet planına göre hareket eder.
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir.
 
Elif DEMİR Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Klinik Sekreteri
Üye 26.01.2023
Belgin ÖNAL Dekan Sekreteri Üye 27.03.2023
Rabia ÖZTÜRK TOPTAN  Klinik Sekreteri  Üye 26.01.2023
Emrah TUĞCU Klinik Sekreteri  Üye 27.03.2023
Sevilay AYDIN  Klinik Sekreteri  Üye 26.01.2023
Ali KIRAN  Klinik Sekreteri  Üye 26.01.2023
Elif KARAL  Klinik Sekreteri  Üye 26.01.2023
Nergis ORDUKAYA Klinik Sekreteri  Üye 26.01.2023
Seval VAN  Klinik sekreteri Üye 26.01.2023
 
 
 2. İLK YARDIM EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
Prof. Dr. Oğuz KÖSE  Anabilim Dalı Başkanı  Ekip Başkanı  26.01.2023
 • İlkyardım ihtiyacı olan kişilere yardım etmek, yaralıların ilk yardımını gerçekleştirmek,
 • 112 Acil Hizmetler ile koordineli çalışarak hastaların hızlı bir şekilde merkezlere sevklerini sağlamak.
 • Hastaların kayıtlarını yapmak.
 • Savaş halinde ve öncesinde sığınıklarda gerekli tıbbi malzemeleri bulundurmak ve her an müdahaleye hazır bulunmak.
 • Diğer servislerle sürekli irtibatlı çalışmak
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir. 
Doç. Dr. Zeynep GÜMRÜKÇÜ
Anabilim Dalı
Başkanı
Üye 26.01.2023
Doç. Dr.
Taha Emre KÖSE
Anabilim Dalı
Başkanı
Üye 26.01.2023
Dr. Öğretim Üyesi Büşra BEŞER  Öğretim Üyesi  Üye 26.01.2023
Dr. Öğretim Üyesi Ayça KURT 
Öğretim Üyesi 
Üye 10.02.2023
Yasemin KARAMAHMUT  Hemşire  Üye 26.01.2023
Nurcan SÜRMENELİ Hemşire  Üye 26.01.2023
Serpil BORAN  Hemşire  Üye 26.01.2023
Züleyha KORKMAZ  Hemşire  Üye 26.01.2023
Merve PARLAK  Hemşire  Üye 26.01.2023
Sonay Ebru TURAN  Hemşire  Üye 26.01.2023
 
 
3. KORUMA EKİBİ
FOTO ÜYELER  KİMLERDEN
OLUŞUR
 EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ali YAZICI  Güvenlik Amiri  Ekip Başkanı   26.01.2023 
 • İlk yardım ekipleri gelinceye kadar basit ilk yardım ve kanamayı durdurma,

 • Kırıkların tespiti enkaz altında ve üstünde kazazedelerin kurtarılması,
 • Açıkta kalan yaralıların toplanması,
 • Savaş halinde personelin sığınaklara yönlendirilmesi,karartmaların yapılması, enkazdan çıkan malların yağmalanmasını önlemek,
 • Radyoaktif serpinti bulaşan mahalleri tespit ederek uyarı işaretleri koymak
 • Kapanan ana cadde ve yolların açılmasına yardımcı olmak.
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir.
 
Dursun Aydın
TAŞÇI
Güvenlik Görevlisi Üye 31.01.2023
Arzu GEZEN Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
Şaban AVCI Güvenlik Görevlisi Üye 28.01.2023
Selçuk ZENGİN Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
Ahmet ALİ BAL Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
Lokman HIZARCI Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
Turgut SADIKOĞLU Güvenlik Görevlisi Üye 28.01.2023
Servet KARAOĞLU Güvenlik Görevlisi Üye 27.01.2023
Tülay VARLI  Güvenlik Görevlisi Üye 14.02.2023
Münür GÜL Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
Şaban USTA  Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
 Ahmet Mesut FISTIK  Güvenlik Görevlisi Üye 26.01.2023
  
      TIBBİ CİHAZ EKİBİ
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
 EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Hakan YÜKSEL Fakülte Sekreteri Ekip Başkanı 31.01.2023
 • Cihazların Bakımı,Ayarlanması ve         Kalibrasyonu 
 •  Malzeme ve Cihazlara İlişkin İhtiyacın Tespit           Edilmesi 
 •  Malzeme ve Cihazların                temini,Muhafazası,transferi ve hazırlanması 
 •  Malzeme ve cihazların güvenli kullanımı 
 •  Malzeme ve cihaz yönetimine ilişkin       göstergeler
 •  Malzeme ve cihaz kullanımı esnasında oluşan  tehlikeli durumlara müdahale yöntemleri
Erdi YALÇIN Satın Alma Sorumlusu Üye 26.01.2023
Resul MERTTÜRK
Tıbbi Cihaz ve Ekipman
Sorumlusu
Üye 08.03.2023
Faruk ÖZDEMİR Taşınır İşleri Sorumlusu Üye 25.01.2023
Murat ÇELİK
Tekniker
(İklimlendirme-Soğutma)
Üye 26.01.2023
Murat ÖZTÜRK Depo Sorumlusu Üye 25.01.2023
Vahit BAŞKA Tekniker
(Elektrik-Elektronik)
Üye 22.03.2023
Osman Bahri ALACA Tekniker
(İklimlendirme-Soğutma)
Üye 26.01.2023
Onur KARAKAYA Tekniker
(Bilgi İşlem Sorumlusu)
Üye 17.02.2023
Kerem ATMACA Tekniker
(Mekanik)
Üye  25.01.2023

MAVİ KOD EKİBİ 
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
 EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Prof. Dr. Oğuz KÖSE  Anabilim Dalı Başkanı  Ekip Başkanı   26.01.2023
 • Kurumda karşılacak solunum veya kardiyak arrest durumlarında ,müdahalenin en hızlı ve etkin şekilde yapılmasına yönelik oluşturulan acil uyarı kodudur.
 • Mavi kod ekibinde yer alan hekim olay yerine geldiğinde ekip liderliğini devralır 
 • Ekip yedekli ve kesintisiz olmalıdır .
 • Mavi kod ekibi için belirli bir kod (2222)ve anons sistemi veya dahi kod kullanılır.
 • Olay anında acil çantası hazır edilir.
 • Vakaya gelen doktor veya hemşireler ekip liderinin direktifi ile hareket eder.
 • Güvenlik görevlisi ekibin rahat müdahale edebilmesini sağlamak için mavi kod uygulama alanındaki güvenliği sağlar.
 • Mavi kod ekibi olay yerine gelene kadar klinik hemşiresi tarafından temel yaşam desteğine başlanır. 
Doç. Dr. Muhammet KARADAŞ     Anabilim Dalı         Başkanı  Üye  10.02.2023
Doç. Dr. İpek ÇAĞLAR      Anabilim Dalı Başkanı  Üye 10.02.2023
Doç. Dr. Zeynep GÜMRÜKÇÜ      Anabilim Dalı Başkanı  Üye  26.01.2023
Doç. Dr. İpek ARSLAN     Anabilim Dalı          Başkanı  Üye  10.02.2023
Dr. Öğretim Üyesi Merve GONCA     Anabilim Dalı          Başkanı  Üye  26.01.2023
Dr. Öğretim Üyesi Ahter ŞANAL ÇIKMAN    Anabilim Dalı Başkanı  Üye  26.01.2023
Dr. Öğretim Üyesi Taha Emre KÖSE  Anabilim Dalı Başkanı  Üye  10.02.2023
Dr. Öğretim Üyesi Meltem ZİHNİ KORKMAZ  Öğretim Üyesi Üye  26.01.2023
Dr. Öğretim Üyesi Ayça KURT  Öğretim Üyesi Üye  26.01.2023
Dr. Öğretim Üyesi Dilara Nil TOMRUKÇU  Öğretim Üyesi Üye  26.01.2023
Dr. Öğretim Üyesi Gül Yıldız TELATAR  Öğretim Üyesi Üye  10.02.2023
Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enes NARALAN  Öğretim Üyesi Üye  26.01.2023
Dr. Öğretim Üyesi Hatice YEMENOĞLU  Öğretim Üyesi Üye  26.01.2023
Dr. Öğretim Üyesi Emre BALABAN  Öğretim Üyesi Üye  26.01.2023
Serpil BORAN  Hemşire Üye  26.01.2023
Sonay Ebru TURAN  Hemşire Üye  26.01.2023
Nurcan SÜRMENELİ  Hemşire Üye  26.01.2023
Zafer KUMAŞ  Hemşire Üye  26.01.2023
Fatih Yaşar ALBAYRAK  Hemşire Üye  26.01.2023
Yasemin KARAMAHMUT  Hemşire Üye  26.01.2023
Gizem ŞERİFOĞLU Hemşire Üye  26.01.2023
Merve PARLAK  Hemşire Üye  26.01.2023
Züleyha KORKMAZ  Hemşire Üye 26.01.2023
Ceydanur ÖREN Hemşire Üye 26.01.2023
ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ 
FOTO ÜYELER KİMLERDEN
OLUŞUR
EKİPTEKİ
GÖREVİ
TEBLİĞ
TARİHİ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Doç. Dr. Murat ALKURT  Dekan Yardımcısı  Ekip başkanı  13.02.2023
 • Öz değerlendirme yapar 
 • Öz değerlendirmeler sonrası gerekli hallerde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.
 • Öz değerlendirme planını takvimini formunu hazırlar 
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir. 
Doç. Dr. Sema AYDINOĞLU  Dekan Yardımcısı  Üye  25.01.2023
Hakan YÜKSEL  Fakülte Sekreteri  Üye  31.01.2023
Seda YILDIZ  Hemşire  Üye  24.01.2023
Sonay Ebru TURAN Hemşire  Üye  25.01.2023