Sağlıkta Kalite Komiteleri

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 
FOTO ÜYELER KİMLERDEN OLUŞUR  KOMİTEDEKİ GÖREVİ  TEBLİĞ TARİHİ  ASGARİ GÖREVLER 
Doç. Dr. Murat ALKURT  Dekan Yardımcısı  Komite Başkanı  13.02.2023
 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması 
 • Fiziksel şiddete maruz      kalınma risklerinin azaltılması 
 • Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması 
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması 
 • Sağlık tarama programının hazırlanması ,takibi
 • Çalışan sağığı ve güvenliği kapsamında yönetim politikalarının oluşturulması 
 • Kimyasal madde ve radyasyon güvenliği 
 • Gıda güvenliği ,gürültü ,aydınlatma 
 • Düşmelerin önlenmesi 
 • Tesis kaynaklı risklerin yönetilmesi 
 • Çalışana yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet eylemine en kısa sürede müdahale edilmesi 
 • Bölümlerde çalışan personele yönelik risklerin yönetimi 
 • Çalışanlar arası mobbingin önlenmesi .Çalışan güvenliğini tehdit eden atıkların yönetimi 
 • Gereksiz iş yükünün azaltılması 
 • Stres yönetim
 • Bağışıklama  
Doç. Dr. Sema AYDINOĞLU Dekan Yardımcısı  Üye  26.01.2023
Prof. Dr. Oğuz KÖSE  Anabilim Dalı Başkanı  Üye  26.01.2023
Doç. Dr.
Muhammet KARADAŞ 
Anabilim Dalı Başkanı  Üye  10.02.2023
Dr. Öğr. Üyesi
Merve GONCA 
Öğretim Üyesi Üye  26.01.2023
Dr. Öğr. Üyesi
  Ahter ŞANAL ÇIKMAN
Anabilim Dalı Başkanı  Üye  26.01.2023
Dr. Öğr. Üyesi 
Taha Emre KÖSE 
Öğretim Üyesi Üye  10.02.2023
Doç. Dr. Zeynep GÜMRÜKÇÜ  Öğretim Üyesi Üye  26.01.2023
Doç. Dr. İpek ÇAĞLAR Anabilim Dalı Başkanı  Üye  10.02.2023
Dr. Öğretim Üyesi Ayça KURT Öğretim Üyesi Üye   
Hakan YÜKSEL  Fakülte Sekreteri  Üye  31.01.2023
Seda YILDIZ  Hemşire  Üye  24.01.2023
Sonay Ebru TURAN Hemşire  Üye   
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 
FOTO ÜYELER KİMLERDEN OLUŞUR  KOMİTEDEKİ GÖREVİ  TEBLİĞ TARİHİ  ASGARİ GÖREVLER 
Doç. Dr. Murat ALKURT Dekan Yardımcısı  Komite Başkanı 13.02.2023
 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi 
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması 
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması 
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması 
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması 
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması 
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması 
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması 
 • Hastaların güvenli transferi 
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi 
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması 
 • Enfeksiyonların önlenmesi 
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması 
Doç. Dr. Sema AYDINOĞLU Dekan Yardımcısı  Üye 26.02.2023
Prof. Dr. Oğuz KÖSE  Anabilim Dalı Başkanı  Üye 26.02.2023
Dr. Öğretim Üyesi  Merve GONCA  Öğretim Üyesi Üye 26.01.2023
Dr. Öğr. Üyesi 
Ahter ŞANAL ÇIKMAN
Anabilim Dalı Başkanı  Üye 26.01.2023
Dr. Öğr. Üyesi  Taha Emre KÖSE  Öğretim Üyesi Üye 10.02.2023
Doç. Dr. Zeynep GÜMRÜKÇÜ  Öğretim Üyesi  Üye 26.01.2023
Doç. Dr. İpek ÇAĞLAR Anabilim Dalı Başkanı  Üye 10.02.2023
Doç .Dr.
Muhammet KARADAŞ 
Anabilim Dalı Başkanı  Üye 10.02.2023
Dr. Öğretim Üyesi Ayça KURT Öğretim Üyesi Üye  
Hakan YÜKSEL  Fakülte Sekreteri  Üye 31.01.2023
Seda YILDIZ  Hemşire  Üye 24.01.2023
Sonay Ebru TURAN Hemşire  Üye  
EĞİTİM KOMİTESİ 
FOTO ÜYELER KİMLERDEN OLUŞUR  KOMİTEDEKİ GÖREVİ  TEBLİĞ TARİHİ  ASGARİ GÖREVLER 
Doç. Dr. Sema AYDINOĞLU Dekan Yardımcısı  Komite Başkanı 26.01.2023
 • Kalite yönetimine ilişkin eğitimler 
 • Çalışanlara yönelik hasta hakları eğitimleri 
 • Çalışanlara yönelik hasta ve çalışan güvenliği eğitimleri 
 • Hastalara yönelik eğitimler 
 • Hasta yakınlarına yönelik eğitimler 
 • Personel uyum eğitimleri 
 • Cihaz eğitimleri 
 • Birim bazlı mesleki eğitimler 
 • Bilimsel yeni gelişmeleri içeren eğitimler 
 • Sosyal amaçlı eğitimler 
 • Kişisel gelişim eğitimleri
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır toplantıda alınan kararlar komite karar formuna kaydedilir.
Doç. Dr. Murat ALKURT Dekan Yardımcısı  Üye 13.02.2023
Hakan YÜKSEL  Fakülte Sekreteri  Üye 31.01.2023
Seda YILDIZ  Kalite Yönetim Sorumlusu  Üye 24.01.2023
Sonay Ebru TURAN Enfeksiyon
Kontrol Hemşiresi
Üye 29.09.2023
Serpil BORAN Eğitim Hemşiresi  Üye 26.01.2023
ENFEKSİYON KOMİTESİ 
FOTO ÜYELER KİMLERDEN OLUŞUR  KOMİTEDEKİ GÖREVİ  TEBLİĞ TARİHİ  ASGARİ GÖREVLER 
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ZİHNİ KORKMAZ  Öğretim Üyesi  Komite Başkanı  26.01.2023
 • Sağlık hizmeti süreçlerinin enfeksiyon riski açısından değerlendirilmesi 
 • El hijyeni
 • İzolasyon önlemleri 
 • Akıllı antibiyotik kullanımı 
 • Temizlik, dezenfeksiyon,sterilizasyon, asepsi,antisepsi 
 • Çalışanların mesleki enfeksiyonu 
 • Tesis kaynaklı çalışmalarda enfeksiyonların önlenmesi 
 • Olağanüstü durumlara yönelik planların yapılması 
 • Çamaşırhane ,yemek hizmetleri,atık yönetimi ve havalandırma sistemlerinde enfeksiyonların önlenmesi 
 • Sağlık taramalarının takibi 
 • Yıl içerisinde 4 defa toplanır toplantıda alınan kararlar komite karar formuna kaydedilir .
Dr. Öğr. Üyesi Ayça KURT Öğretim Üyesi  Üye 26.01.2023
Sonay Ebru TURAN  Hemşire  Üye 26.01.2023
Serpil BORAN Hemşire  Üye 26.01.2023
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 
FOTO ÜYELER KİMLERDEN OLUŞUR  KOMİTEDEKİ GÖREVİ  TEBLİĞ TARİHİ  ASGARİ GÖREVLER 
Doç. Dr. Murat ALKURT Dekan Yardımcısı  Komite Başkanı 13.02.2023
 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerelendirilmesi 
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması 
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması 
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları 
 • Atık yönetimi çalışmaları 
 • Tıbbi cihazların bakım,ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması 
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi 
 • Yönlendirme işaretleri ve hizmetleri 
 • Çevre düzenlemeleri 
 • Engelli,yaşlı veya hastalığı nedeni ile yardıma ihtiyaç duyan hastalara yönelik düzenlemeler 
Hakan YÜKSEL  Fakülte Sekreteri  Üye 31.01.2023
Seda YILDIZ  Hemşire  Üye 24.01.2023
Sonay Ebru TURAN Hemşire  Üye  
Resul MERTTÜRK  Sürekli İşçi  Üye 05.03.2023
Ali YAZICI  Güvenlişk Görevlisi  Üye 14.02.2023
Murat ÇELİK  Tekniker  Üye 26.01.2023
Vahit BAŞKA  Tekniker  Üye 22.03.2023
Kerem ATMACA  Tekniker  Üye 25.01.2023
Osman Bahri ALACA  Tekniker Üye 26.01.2023
Onur KARAKAYA  Tekniker Üye 17.02.2023